Mundo | DFU

Mundo

Mundo utstilt i hvitoljet eik & remix. W: 78 cm D: 66,5 cm H: 75,5 cm Sh: 43,5 cm