Personvernerklæring DFU | DFU

Personvernerklæring og Medlemsvilkår for DFU kundeklubb

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen handler om hvordan DFU Design Furniture Unlimited AS i Magnar Eikeland Gruppen AS samler inn og bruker personopplysninger om deg.

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold med DFU Design Furniture Unlimited AS, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på personvern@magnar-eikeland.no, eller sende brev til Personvern, Magnar Eikeland Gruppen AS, Postboks 8003, 4068 Stavanger.

 

1. Behandlingsansvarlig

Daglige ledere i selskapene som tilhører Magnar Eikeland Gruppen AS, er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Daglig leder har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer dette frem under hvert enkelt punkt i denne erklæringen. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.


2. Bruk av WEB analyse og cookies

Selskapene i Magnar Eikeland Gruppen AS samler inn og behandler også avidentifiserte opplysninger om besøkende på dfu.no. Vi bruker vanlige Internett-teknologier, blant annet Google Analytics for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare (for eksempel ”Microsoft Internet Explorer”), skjermoppløsning og avsendernettside.

“Cookies” er små informasjonskapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid. Magnar-eikeland.no bruker følgende cookies (informasjonskapsler):

·      Google Analytics: statistikk og informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsider. Vi samler informasjon og lager rapporter som hjelper oss med å forbedre opplevelsen. Verktøyet bruker førsteparts informasjonskapsler bare for å samle inn data. Disse cookiene og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.

·      Google Adwords og Facebook Ads: disse informasjonskapslene samler informasjon om hvilke annonser du har sett på internett og hvilke sider du ser på vår nettside, med formål om å gi deg relevante annonser på eksterne sider.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie” eller til at du må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

Hvis du ikke ønsker at DFU Design Furniture Unlimited AS skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på Google og Facebook sine sider eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin.


3. Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter norsk lov om personopplysninger og EUs personvernsforordning, blant annet fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle kundeavtaler og ut i fra en interesseavveining der vi har vurdert det slik at det er nødvendig å lagre personopplysninger for å kunne hjelpe våre kunder med det de lurer på.


4. Tilgang til informasjonen

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer i DFU Design Furniture Unlimited AS som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer.

Magnar Eikeland Gruppen AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som vi har databehandleravtale med, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det.

Magnar Eikeland Gruppen AS sine underselskaper har kontraktfestet at våre databehandlere ikke kan bruke eller oppgi dine personopplysninger til andre formål uten tillatelse.


5. Databehandlere og overføring av opplysninger til utlandet

Selskapene i Magnar Eikeland Gruppen AS har inngått avtale med følgende databehandlere:

·       SuperOffice

·       Facebook

·       Instagram

·       Google

·       Visma Global

·       Zpider

·       Link Mobility

·       Mailchimp

Alle selskapene i Magnar Eikeland Gruppen AS sine nettsider er plassert på servere i Norge.

Dersom opplysninger overføres innenfor EU/EØS-området, vil vi sørge for at EU-forordningen om personopplysninger i forbindelse med databehandling og landsspesifikke lover om databeskyttelse følges. Hvis vi formidler personopplysninger til en tredjepart som befinner seg utenfor EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med EU-forordningen om personopplysninger. Dersom informasjon overføres til USA, vil vi fortrinnsvis benytte Safe Harbour-sertifiserte virksomheter.


6. Hvordan sikrer vi opplysningene?

Selskapene i Magnar Eikeland Gruppen AS har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern.

Vi utleverer ikke dine personopplysninger til andre utover de som vi har databehandleravtale med. Vi gir ikke databehandlere tilgang til andre personopplysninger enn det som er nødvendig for å yte tjenesten. Vi selger ikke dine personopplysninger til andre, og vi utleverer ikke dine personopplysninger til andre for markedsføringsformål uten at du uttrykkelig har samtykket til det.


7. Dine rettigheter

Alle personer som spør har rett til informasjon, om behandling av personopplysninger i en virksomhet, ifølge personopplysningsloven. Denne informasjonen har selskapene i Magnar Eikeland Gruppen AS, gitt i denne erklæringen.

Hvis selskapene i Magnar Eikeland Gruppen AS behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller du ikke ønsker at vi skal behandle dem, kan du også be selskapene i Magnar Eikeland Gruppen AS rette eller slette opplysningene. Vennligst kontakt oss via personvern@magnar- eikeland.no. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir deg tilgang til personopplysninger om deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler, og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten.


8. Utlevering av personopplysninger til andre

Magnar Eikeland Gruppen AS gir ikke personopplysningene dine til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.


9. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.


10. Samtykke, lovvalg og verneting

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.

Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

Selskapene i Magnar Eikeland Gruppen AS er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Norge i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.


11. Endringer i erklæringen

Selskapene i Magnar Eikeland Gruppen AS forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av selskapene i Magnar Eikeland Gruppen AS. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” nederst på denne siden.

 

Medlemsvilkår for DFU kundeklubb

1 Om DFU kundeklubb

DFU kundeklubb eies og drives av DFU Design Furniture Unlimited AS i Magnar Eikeland Gruppen AS.

DFU kundeklubb er et fordels- og lojalitetsprogram for deg som er kunde hos DFU Design Furniture Unlimited AS, og som har registrert deg som medlem. Ved å registrere deg som medlem, samtykker du til vilkårene i denne avtalen. Avtalen består av Medlemsvilkår DFU kundeklubb samt Personvernerklæring for DFU Design Furniture Unlimited AS.

2 Om medlemskapet ditt

Medlemskapet er gratis og åpent for alle privatpersoner. Ved innmelding må du registrere deg med navn, norsk mobilnummer (valgfritt), samt gyldig e-postadresse. Du er ansvarlig for at opplysninger du gir om deg selv er korrekte og oppdaterte.

For å bli medlem av DFU kundeklubb må du godta disse medlemsvilkårene, samt å motta jevnlige nyhetsbrev fra DFU Design Furniture Unlimited AS.

Som medlem av DFU kundeklubb vil du motta tilbud forbeholdt medlemmer. Fordelene medlemskapet gir er personlige og kan ikke overdras til andre.

Ved å melde deg inn i DFU kundeklubb blir du bedt om å samtykke til å motta tilbud og annen markedsføring på e-post og SMS fra oss. Du kan når som helst bestemme at slik kommunikasjon skal opphøre for enten e-post eller SMS eller begge kanaler, ved å bruke avmeldingsfunksjon i e-posten/SMS-en fra oss.

Å samtykke til kommunikasjon på e-post er en forutsetning for å benytte seg av medlemsfordeler og tilbud forbeholdt medlemmer siden kommunikasjon med medlemmer er selve formålet med DFU kundeklubb. Kommunikasjon på SMS er ikke en forutsetning for å benytte seg av medlemsfordeler. Hvordan du melder deg av kommunikasjon på e-post og/eller SMS, vil komme tydelig frem av e-post og SMS du mottar fra oss, og avmelding vil gjelde for den enkelte kanal.

 

Sist oppdatert: 26.06.2018